Chrome Dev

Chrome Dev 47 ondersteunt themakleuren zonder samenvoegen

Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van de browser Chrome Dev. Deze versie van Google Chrome is de developer-versie maar ook de doorsnee smartphone-gebruiker kan deze versie van Chrome gebruiken. In Chrome Dev 47 vinden we de mogelijkheid om de themakleuren in de tabbladen weer te geven zonder deze samen te voegen.