Gmail voor Android krijgt donkere modus: uitrol gestart

Google is begonnen met het updaten van de Gmail app. Met de nieuwe update krijgen gebruikers toegang tot het donkere thema. Er zijn een aantal zaken die je moet weten hierover.

Gmail met donkere modus

Google past langzaam maar zeker een groot deel van haar apps aan. Hierbij wordt een donker thema toegevoegd; iets wat we in de afgelopen tijd bij verschillende apps terugzagen. Nu is ook Gmail aan de beurt.

Verschillende gebruikers van Gmail op Android, hebben de donkere modus inmiddels aangeboden gekregen. Hierbij wordt figuurlijk het licht uitgedaan en wordt het wit vervangen door zwart. De instelling hiervoor vind je in de Gmail app terug bij Instellingen > Algemene instellingen > Thema, waarna je kunt kiezen voor licht of donker. Ook kun je ervoor kiezen om de systeeminstellingen leidend te maken. Mocht je op je telefoon dank een donker thema gebruiken, dan zal deze instelling meegenomen worden. In Android 10 zal standaard een systeembreed donker thema beschikbaar zijn.

Gmail donker thema

Google is weliswaar begonnen met het uitrollen van de donkere modus voor de Gmail app. Echter, is het geen update die je kunt forceren door een update uit te voeren. Het gaat om een server-side update die vanuit Google vrijgegeven wordt. Dit betekent dat je zult moeten wachten totdat Google de update voor jou beschikbaar stelt. Op dit moment lijkt dit enkel het geval te zijn voor een hele kleine groep gebruikers.

Een gebruiker op Reddit meldt dat toestellen met root de donkere modus in de Gmail app wel kunnen forceren. Hiervoor kun je onderstaande stappen volgen;

  • Go to data\data\com.google.android.gm\shared_prefs\FlagPrefs.xml

  • Search for “DarkThemeSupport” (should be one of the first flags) and change to True. Save.

  • Force close Gmail and reopen. Theme support should be now there in the General Settings.

Het is niet bekend binnen hoeveel tijd het donkere thema beschikbaar is voor iedereen.

Gmail
Gmail
Ontwikkelaar: Google LLC
Prijs: Gratis
Via
Lees meer over:

Lees ook

Reageer op dit artikel