Uitspraak rechter: smartphone op schoot tijdens rijden is toegestaan

Een automobilist die een boete kreeg van 240 euro voor het rijden met een telefoon op zijn schoot, hoeft van de rechter de boete niet te betalen. De zaak diende in een hoger beroep.

Smartphone op schoot mag wel

We willen graag allemaal dat de verkeersveiligheid verder verbeterd wordt. Om die reden zijn er verschillende wetten en regels. Eén daarvan is dat je je smartphone niet mag vasthouden in het verkeer. Een automobilist uit Drachten heeft onlangs een boete gekregen van 240 euro voor het gebruik van de smartphone in het verkeer. Echter gaat er nu een streep door deze boete.

De automobilist had hoger beroep aangetekend omdat de automobilist van mening was dat de telefoon op schoot lag tijdens het rijden. In een eerdere uitspraak vonniste de kantonrechter dat ook het op schoot hebben liggen van een telefoon, valt onder het vasthouden van een telefoon. De automobilist was het hier niet mee eens en tekende hoger beroep aan. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de zaak behandeld en geoordeeld dat de automobilist de boete van 240 euro niet hoeft te betalen, en dat de bestuurder in het gelijk is gesteld. De verklaring daarbij is; “Het op schoot of het been hebben van een mobiele telefoon, kan niet worden aangemerkt als vasthouden’.

Mobiele telefoons zijn een grote bron van afleiding in het verkeer. De pakkans is ondanks striktere handhaving nog altijd relatief klein. Toch gebruiken we in Nederland ‘massaal’ de telefoon in het verkeer. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat bijna 75 procent van de Nederlanders in de leeftijd 25-34 jaar weleens de telefoon gebruikt achter het stuur. Door de politie wordt steeds vaker gewerkt met slimme camera’s die kunnen registreren of iemand met een telefoon in de weer is tijdens het rijden.

Lees meer over:

Lees ook

Reageer op dit artikel