Google actualiseert de gebruikers- en servicevoorwaarden per 5 januari 2022

Met ingang van volgend jaar voert Google een aantal wijzigingen door in de servicevoorwaarden. Op deze manier moet het voor gebruikers inzichtelijk worden wat je als gebruiker van Google mag verwachten, en wat het bedrijf van jou als gebruiker mag verwachten. De wijzigingen gaan in op 5 januari 2022.

Nieuwe servicevoorwaarden Google

Google wijzigt per 5 januari 2022 de servicevoorwaarden voor het gebruik van de dienst. Gebruikers van de Google-diensten krijgen hierover een mailtje van het bedrijf. Google laat weten dat er geen invloed is op de manier waarop Google-diensten gebruikt worden, maar de nieuwe voorwaarden moeten het wel makkelijker maken om te begrijpen wat je van Google kunt verwachten en wat er van gebruikers verwacht wordt door Google.

Op deze pagina zijn de nieuwe voorwaarden te vinden. De belangrijkste wijzigingen worden door Google ook opgesomd;

  • Meer duidelijkheid over wat u van Google kunt verwachten en wat wij van u verwachten: We geven meer voorbeelden om het wederzijds respectvolle gedrag te omschrijven dat wij van al onze gebruikers verwachten. We bieden ook meer transparantie over hoe we onze digitale content, services en goederen ontwikkelen, verbeteren en updaten, waaronder meer informatie over de redenen waarom we wijzigingen aanbrengen en wettelijk vereiste updates doorvoeren, de kennisgeving die we u vooraf sturen en uw recht om uw overeenkomst met ons te herroepen.
  • Wettelijke garantie: We vatten de wettelijke garanties samen waarop u recht heeft op grond van de consumentenwetgeving in de EER als u onze digitale content, services en goederen gebruikt.
  • Herroepingsrecht: We geven informatie over uw wettelijke recht om binnen 14 dagen nadat u heeft ingestemd met de voorwaarden er alsnog van af te zien als u een consument bent die in de Europese Economische Ruimte (EER) woont. We voegen ook een kopie bij van de modelinstructies voor herroeping van de EU als u van dat recht gebruik wilt maken.
  • Aanvullende definities: We geven meer toelichting zodat u wettelijke concepten die we gebruiken in onze voorwaarden beter kunt begrijpen, waaronder ‘commerciële garantie’, ‘wettelijke garantie’ en ‘conformiteitsgebrek’.
  • Betere leesbaarheid: Hoewel onze voorwaarden een juridisch document blijven, hebben we ons best gedaan ze zo te formuleren dat ze makkelijker te begrijpen zijn, onder meer door sommige onderwerpen opnieuw te ordenen zodat ze makkelijker te vinden zijn.
Lees meer over:

Lees ook

Reageer op dit artikel