TripAdvisor

TripAdvisor krijgt grote update: offline opslaan

Reis-applicatie TripAdvisor heeft een grote update gekregen in de Google Play Store. Met de update is TripAdvisor helemaal klaar voor de vakantie. In de update kunnen bijvoorbeeld kaarten, opgeslagen plaatsen en andere nuttige informatie offline opgeslagen worden. Maar de update voor de Android-applicatie van TripAdvisor biedt meer.