betaling

Terugbetaling Play Store nu definitief verruimt naar 2 uur

Google heeft de tijd om aanspraak te maken op de teruggave van je geld definitief verruimd naar twee uur. Tot voor kort was dit nog een kwartier. Echter leek in diverse situaties dat 15 minuten te weinig was om hierin een applicatie te kunnen proberen. Eerder kwamen al geruchten naar buiten dat Google het teruggave-beleid aan ging passen.