oplichting

Toename in WhatsApp fraude door ‘bekende’ personen: dit kun jij doen

Het aantal gevallen van WhatsApp fraude door mensen die zich voordoen als een voor het slachtoffer bekend persoon neemt toe. In veel gevallen probeert de fraudeur via de smoes “ik heb een nieuw telefoonnummer” in contact te komen met het slachtoffer. Er zijn een aantal stappen die je kunt doen om te voorkomen dat jij slachtoffer wordt van deze manier van oplichting.