Gmail

Gmail voor Android laat nu niet-geverifieerde afzenders zien

In de webversie van Gmail wordt sinds enige tijd getoond welke afzender niet geverifieerd kon worden. Vanaf nu wordt ook in de Android-app van Gmail een vraagteken weergegeven als de afzender van een bericht niet geverifieerd kon worden. Hiermee moet de veiligheid van de e-maildienst verder worden vergroot. Een niet-geverifieerde e-mail zou kunnen duiden op phishing.