Beter Spellen, Beter Engels en Beter Rekenen: iedere dag leerzame opdrachten voor jong en oud

Noordhoff Uitgevers is op scholen een bekende naam. Maar de uitgever heeft ook een aantal platformen waarmee het jong en oud de kennis laat onthouden rondom de Nederlandse en Engelse taal en rekenen. De Android-apps van Beter Spellen, Beter Rekenen en Beter Engels zijn nu voorzien van Material Design en helpen je met dagelijkse, interessante opdrachten.